Om erindringerne

Der var krig i Korea og opstand i Ungarn. Kaptajn Karlsen sejlede rundt på sit skæve skib og giro 413 spillede “Solskin ombord” og “Hele ugen alene” hver søndag eftermiddag.

Mine barndomserindringer er mine, sådan som jeg husker det. Jeg vil ikke på nogen måde hævde, at de er helt i overensstemmelser med de faktiske hændelser. Jeg håber derfor ikke, at jeg ufrivilligt kommer til at fornærme nogen.

Nogle afsnit er skrevet set med barneøjne, andre med det voksne perspektiv. For at lette læsningen er “Børneperspektivet”  skrevet i nutid og “voksenperspektivet” i datid.

Portugal april-maj  2011